Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2586/21 z dnia 13 sierpnia 2021r. - 194 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2664/21 z dnia 16 września 2021r. - 194 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3133/22 z dnia 08 lutego 2022r. - 194 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 679/XXXIX/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 lutego 2022r. - 194 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 705/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 194 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3241/22 z dnia 01 kwietnia 2022r. - 194 wyświetleń
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1711 z dnia 27 kwietnia 2022r. - 194 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 731/XLI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2022r. - 194 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1747 z dnia 26 maja 2022r. - 194 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1926/20 z dnia 20 listopada 2020r. - 193 wyświetleń
Budżet Miasta Płocka na 2021 rok - 193 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2242/21 z dnia 15 marca 2021r. - 193 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2257/21 z dnia 23 marca 2021r. - 193 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2620/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 193 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2635/21 z dnia 06 września 2021r. - 193 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2641/21 z dnia 09 września 2021r. - 193 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2673/21 z dnia 24 września 2021r. - 193 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. procedur planistycznych, analiz i opracowań projektów urbanistycznych - 193 wyświetleń
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 193 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2019/20 z dnia 17 grudnia 2020r. - 192 wyświetleń