Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2414/21 z dnia 07 czerwca 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2423/21 z dnia 10 czerwca 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2494/21 z dnia 06 lipca 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2542/21 z dnia 15 lipca 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2638/21 z dnia 07 września 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2641/21 z dnia 09 września 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2673/21 z dnia 24 września 2021r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3023/21 z dnia 31 grudnia 2021r. - 190 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 673/XXXVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 stycznia 2022r. - 190 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 702/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 190 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 705/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 190 wyświetleń
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1713 z dnia 28 kwietnia 2022r. - 190 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1847/20 z dnia 22 października 2020r. - 189 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1896/20 z dnia 09 listopada 2020r. - 189 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2019/20 z dnia 17 grudnia 2020r. - 189 wyświetleń
kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2020 r. - 189 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2487/21 z dnia 05 lipca 2021r. - 189 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni - 189 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2827/21 z dnia 15 listopada 2021r. - 189 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji - 189 wyświetleń