Statystyki wyświetleń


Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1690 z dnia 31 marca 2022r. - 208 wyświetleń
Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1709 z dnia 27 kwietnia 2022r. - 208 wyświetleń
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1762 z dnia 08 czerwca 2022r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1983/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2005/20 z dnia 11 grudnia 2020r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2019/20 z dnia 17 grudnia 2020r. - 207 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez PMP projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 - 207 wyświetleń
kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2020 r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2169/21 z dnia 10 lutego 2021r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2623/21 z dnia 01 września 2021r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2621/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2827/21 z dnia 15 listopada 2021r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3101/22 z dnia 28 stycznia 2022r. - 207 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. procedur planistycznych, analiz i opracowań projektów urbanistycznych - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3336/22 z dnia 18 maja 2022r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1675/20 z dnia 07 sierpnia 2020r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1880/20 z dnia 02 listopada 2020r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1911/20 z dnia 13 listopada 2020r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1923/20 z dnia 19 listopada 2020r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1926/20 z dnia 20 listopada 2020r. - 206 wyświetleń