Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2346/21 z dnia 30 kwietnia 2021r. - 387 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2491/21 z dnia 06 lipca 2021r. - 387 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann - 387 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2212/21 z dnia 25 lutego 2021r. - 387 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2209/21 z dnia 25 lutego 2021r. - 386 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1817/20 z dnia 05 października 2020r. - 386 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2030/20 z dnia 18 grudnia 2020r. - 386 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2261/21 z dnia 25 marca 2021r. - 386 wyświetleń
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 - 386 wyświetleń
Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1870 z dnia 17 października 2022r. - 386 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1696/20 z dnia 18 sierpnia 2020r. - 385 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1872/20 z dnia 29 października 2020r. - 385 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2243/21 z dnia 15 marca 2021r. - 385 wyświetleń
Uchwała w sprawie petycji z 26.05.2021r. - 385 wyświetleń
ARCHIWUM ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2016 - 2020 - 385 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 385 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1734/20 z dnia 07 września 2020r. - 384 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1823/20 z dnia 06 października 2020r. - 384 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2153/21 z dnia 03 lutego 2021r. - 384 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2266/21 z dnia 26 marca 2021r. - 384 wyświetleń