Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2260/21 z dnia 25 marca 2021r. - 260 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2311/21 z dnia 15 kwietnia 2021r. - 260 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2440/21 z dnia 16 czerwca 2021r. - 260 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2481/21 z dnia 02 lipca 2021r. - 260 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2782/21 z dnia 29 października 2021r. - 260 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 639/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 260 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń - 260 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa - 260 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 723/XLI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2022r. - 260 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 801/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r. - 260 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2211/21 z dnia 25 lutego 2021r. - 260 wyświetleń
Małgorzata Struzik / 2021-02-19 / 28 - 259 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2176/21 z dnia 11 lutego 2021r. - 259 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2165/21 z dnia 09 lutego 2021r. - 259 wyświetleń
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2020 r. - 259 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu - 259 wyświetleń
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 259 wyświetleń
Łukasz Pietrzak - 30-11-2021 / 31 - 259 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez PMP projektu uchwały budżetowej na rok 2021 - 258 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1846/20 z dnia 22 października 2020r. - 258 wyświetleń