Statystyki wyświetleń


Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1746 z dnia 26 maja 2022r. - 174 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2516/21 z dnia 08 lipca 2021r. - 173 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2767/21 z dnia 22 października 2021r. - 173 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2965/21 z dnia 16 grudnia 2021r. - 173 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji - 173 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3077/22 z dnia 19 stycznia 2022r. - 173 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3086/22 z dnia 20 stycznia 2022r. - 173 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3337/22 z dnia 18 maja 2022r. - 173 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3407/22 z dnia 15 czerwca 2022r. - 173 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2091/21 z dnia 11 stycznia 2021r. - 172 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2413/21 z dnia 07 czerwca 2021r. - 172 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 642/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 172 wyświetleń
styczeń 2022 - 172 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1620 z dnia 10 lutego 2022r. - 172 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1680 z dnia 29 marca 2022r. - 172 wyświetleń
Zespół Obsługi Inwestora - 172 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 722/XLI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2022r. - 172 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2512/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 171 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2681/21 z dnia 28 września 2021r. - 171 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann - 171 wyświetleń