Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2169/21 z dnia 10 lutego 2021r. - 221 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2495/21 z dnia 06 lipca 2021r. - 221 wyświetleń
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2020 - 220 wyświetleń
kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2020 r. - 220 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2651/21 z dnia 13 września 2021r. - 220 wyświetleń
Wyniki głosowań - 220 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3125/22 z dnia 03 lutego 2022r. - 220 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 733/XLI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2022r. - 220 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann - 220 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3386/22 z dnia 03 czerwca 2022r. - 220 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1793 z dnia 26 lipca 2022r. - 220 wyświetleń
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1839 z dnia 08 września 2022r. - 220 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1896/20 z dnia 09 listopada 2020r. - 219 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2107/21 z dnia 15 stycznia 2021r. - 219 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2412/21 z dnia 02 czerwca 2021r. - 219 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2510/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 219 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2606/21 z dnia 27 sierpnia 2021r. - 219 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2641/21 z dnia 09 września 2021r. - 219 wyświetleń
grudzień 2021 - 219 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3106/22 z dnia 28 stycznia 2022r. - 219 wyświetleń