Statystyki wyświetleń


Obwieszczenie o XXXVIII sesji - 143 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3082/22 z dnia 20 stycznia 2022r. - 143 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3146/22 z dnia 17 lutego 2022r. - 143 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1901/20 z dnia 12 listopada 2020r. - 142 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1997/20 z dnia 09 grudnia 2020r. - 142 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXVIII/2021 Z OBRAD XXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 LUTEGO 2021 ROKU - 142 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2430/21 z dnia 11 czerwca 2021r. - 142 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2500/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 142 wyświetleń
Uchwała w sprawie petycji z 6.05.2021r. - 142 wyświetleń
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kw. 2021 r. - 142 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2821/21 z dnia 15 listopada 2021r. - 142 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2845/21 z dnia 18 listopada 2021r. - 142 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. planowania zieleni miejskiej - 142 wyświetleń
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1613 z dnia 8 lutego 2022r. - 142 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 678/XXXIX/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 lutego 2022r. - 142 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1646 z dnia 24 lutego 2022r. - 142 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 709/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 142 wyświetleń
Uchwały Nr 482/XXVIII/2017 z 31 styczna 2017 roku w sprawie: programu realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2631/21 z dnia 02 września 2021r. - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2677/21 z dnia 27 września 2021r. - 141 wyświetleń