Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2699/21 z dnia 01 października 2021r. - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2714/21 z dnia 08 września 2021r. - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2759/21 z dnia 20 października 2021r. - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2835/21 z dnia 16 listopada 2021r. - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2966/21 z dnia 16 grudnia 2021r. - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3123/22 z dnia 03 lutego 2022r. - 137 wyświetleń
6. Polityka wspierania rozwoju sportu - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2880/21 z dnia 29 listopada 2021r. - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2172/21 z dnia 11 lutego 2021r. - 136 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2166/21 z dnia 09 lutego 2021r. - 136 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2634/21 z dnia 06 września 2021r. - 136 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2680/21 z dnia 28 września 2021r. - 136 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2705/21 z dnia 05 października 2021r. - 136 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2715/21 z dnia 08 października 2021r. - 136 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2760/21 z dnia 20 października 2021r. - 136 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2959/21 z dnia 14 grudnia 2021r. - 136 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2969/21 z dnia 16 grudnia 2021r. - 136 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3104/22 z dnia 28 stycznia 2022r. - 136 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 693/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 136 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 731/XLI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2022r. - 136 wyświetleń