Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2900/21 z dnia 01 grudnia 2021r. - 139 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2874/21 z dnia 26 listopada 2021r. - 139 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3132/22 z dnia 07 lutego 2022r. - 138 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2458/21 z dnia 24 czerwca 2021r. - 138 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2489/21 z dnia 06 lipca 2021r. - 138 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXXII/2021 Z OBRAD XXXII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 CZERWCA 2021 ROKU - 138 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2604/21 z dnia 27 sierpnia 2021r. - 138 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2968/21 z dnia 16 grudnia 2021r. - 138 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3129/22 z dnia 07 lutego 2022r. - 138 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3139/22 z dnia 11 lutego 2022r. - 138 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3138/22 z dnia 11 lutego 2022r. - 138 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1659 z dnia 28 lutego 2022r. - 138 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 712/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 138 wyświetleń
Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1709 z dnia 27 kwietnia 2022r. - 138 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 721/XLI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2022r. - 138 wyświetleń
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1716 z dnia 28 kwietnia 2022r. - 138 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2148/21 z dnia 02 lutego 2021r. - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2603/21 z dnia 27 sierpnia 2021r. - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2682/21 z dnia 28 września 2021r. - 137 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2689/21 z dnia 30 września 2021r. - 137 wyświetleń