Statystyki wyświetleń


Wyniki głosowań - 156 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3195/22 z dnia 15 marca 2022r. - 156 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3257/22 z dnia 11 kwietnia 2022r. - 156 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 744/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2022r. - 156 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2873/21 z dnia 26 listopada 2021r. - 156 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2171/21 z dnia 11 lutego 2021r. - 155 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2182/21 z dnia 12 lutego 2021r. - 155 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2458/21 z dnia 24 czerwca 2021r. - 155 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2741/21 z dnia 18 października 2021r. - 155 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2760/21 z dnia 20 października 2021r. - 155 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3104/22 z dnia 28 stycznia 2022r. - 155 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3138/22 z dnia 11 lutego 2022r. - 155 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa - 155 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2607/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 154 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2682/21 z dnia 28 września 2021r. - 154 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2699/21 z dnia 01 października 2021r. - 154 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2716/21 z dnia 08 października 2021r. - 154 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 641/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 154 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3017/21 z dnia 30 grudnia 2021r. - 154 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3082/22 z dnia 20 stycznia 2022r. - 154 wyświetleń