Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2985/21 z dnia 23 grudnia 2021r. - 171 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2214/21 z dnia 26 lutego 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2627/21 z dnia 02 września 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2583/21 z dnia 11 sierpnia 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2639/21 z dnia 08 września 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2669/21 z dnia 23 września 2021r. - 170 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1564 z dnia 28 grudnia 2021r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3052/22 z dnia 13 stycznia 2022r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3108/22 z dnia 28 stycznia 2022r. - 170 wyświetleń
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1603 z dnia 2 lutego 2022r. - 170 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 730/XLI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2022r. - 170 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1968/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 169 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2514/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 169 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2805/21 z dnia 05 listopada 2021r. - 169 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2948/21 z dnia 10 grudnia 2021r. - 169 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3006/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - 169 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3034/21 z dnia 31 grudnia 2021r. - 169 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej - 169 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa - 169 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3372/22 z dnia 30 maja 2022r. - 169 wyświetleń