Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2498/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 231 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2538/21 z dnia 15 lipca 2021r. - 231 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2652/21 z dnia 14 września 2021r. - 231 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu - 231 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1951/20 z dnia 02 grudnia 2020r. - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1953/20 z dnia 02 grudnia 2020r. - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2540/21 z dnia 15 lipca 2021r. - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2596/21 z dnia 24 sierpnia 2021r. - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2606/21 z dnia 27 sierpnia 2021r. - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2619/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2623/21 z dnia 01 września 2021r. - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2621/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2746/21 z dnia 18 października 2021r. - 230 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2827/21 z dnia 15 listopada 2021r. - 230 wyświetleń
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock - 2022 rok - 230 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 642/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r. - 230 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3102/22 z dnia 28 stycznia 2022r. - 230 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 711/XL/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 marca 2022r. - 230 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa - 230 wyświetleń