Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 1926/20 z dnia 20 listopada 2020r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2175/21 z dnia 11 lutego 2021r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2423/21 z dnia 10 czerwca 2021r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2432/21 z dnia 14 czerwca 2021r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2510/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2606/21 z dnia 27 sierpnia 2021r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2619/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2628/21 z dnia 02 września 2021r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2586/21 z dnia 13 sierpnia 2021r. - 206 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji - 206 wyświetleń
Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1758 z dnia 06 czerwca 2022r. - 206 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 499/XXIX/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 marca 2021r. - 206 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1792 z dnia 26 lipca 2022r. - 206 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1794 z dnia 26 lipca 2022r. - 206 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1894/20 z dnia 09 listopada 2020r. - 205 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1896/20 z dnia 09 listopada 2020r. - 205 wyświetleń
Podstawowe kwoty dotacji oraz miesięczne kwoty dotacji obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r. przypadające na jednego ucznia szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne – aktualizacja wrzesień 2020 r. - 205 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2487/21 z dnia 05 lipca 2021r. - 205 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2542/21 z dnia 15 lipca 2021r. - 205 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2589/21 z dnia 17 sierpnia 2021r. - 205 wyświetleń