Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 3102/22 z dnia 28 stycznia 2022r. - 189 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3170/22 z dnia 28 lutego 2022r. - 189 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1905/20 z dnia 13 listopada 2020r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2017/20 z dnia 16 grudnia 2020r. - 188 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1337 z dnia 12 kwietnia 2021r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2412/21 z dnia 02 czerwca 2021r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2576/21 z dnia 05 sierpnia 2021r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2590/21 z dnia 18 sierpnia 2021r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2606/21 z dnia 27 sierpnia 2021r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2654/21 z dnia 14 września 2021r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2656/21 z dnia 16 września 2021r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2706/21 z dnia 05 października 2021r. - 188 wyświetleń
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji - 188 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1563 z dnia 28 grudnia 2021r. - 188 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 678/XXXIX/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 lutego 2022r. - 188 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1686 z dnia 29 marca 2022r. - 188 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 736/XLI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2022r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3285/22 z dnia 26 kwietnia 2022r. - 188 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1952/20 z dnia 02 grudnia 2020r. - 187 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2442/21 z dnia 17 czerwca 2021r. - 187 wyświetleń