Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2298/21 z dnia 07 kwietnia 2021r. - 244 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2341/21 z dnia 29 kwietnia 2021r. - 244 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2363/21 z dnia 07 maja 2021r. - 244 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2486/21 z dnia 05 lipca 2021r. - 244 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej - 244 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1562 z dnia 28 grudnia 2021r. - 244 wyświetleń
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann - 244 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 1747 z dnia 26 maja 2022r. - 244 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa - 244 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2541/21 z dnia 15 lipca 2021r. - 243 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2562/21 z dnia 26 lipca 2021r. - 243 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2597/21 z dnia 25 sierpnia 2021r. - 243 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1735/20 z dnia 07 września 2020r. - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1839/20 z dnia 19 października 2020r. - 242 wyświetleń
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁ 2020 - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1959/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2000/20 z dnia 10 grudnia 2020r. - 242 wyświetleń
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock - 2021 rok - PROJEKT - 242 wyświetleń
Podstawowe kwoty dotacji, wskaźniki zwiększające oraz miesięczne kwoty dotacji obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r. – lipiec 2020 r - 242 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2406/21 z dnia 01 czerwca 2021r. - 242 wyświetleń