Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 1992/20 z dnia 08 grudnia 2020r. - 142 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2179/21 z dnia 12 lutego 2021r. - 142 wyświetleń
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 - 142 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2425/21 z dnia 10 czerwca 2021r. - 142 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2522/21 z dnia 08 lipca 2021r. - 142 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2652/21 z dnia 14 września 2021r. - 142 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 586/XXXIV/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 września 2021r. - 142 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni - 142 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1570 z dnia 30 grudnia 2021r. - 142 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 623/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2021r. - 142 wyświetleń
Uchwały Nr 482/XXVIII/2017 z 31 styczna 2017 roku w sprawie: programu realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1905/20 z dnia 13 listopada 2020r. - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2009/20 z dnia 15 grudnia 2020r. - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2017/20 z dnia 16 grudnia 2020r. - 141 wyświetleń
kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2020 r. - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2412/21 z dnia 02 czerwca 2021r. - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2483/21 z dnia 02 lipca 2021r. - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2535/21 z dnia 14 lipca 2021r. - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2551/21 z dnia 20 lipca 2021r. - 141 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2656/21 z dnia 16 września 2021r. - 141 wyświetleń