Statystyki wyświetleń


Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2388/21 z dnia 25 maja 2021r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2505/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2590/21 z dnia 18 sierpnia 2021r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2613/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2618/21 z dnia 31 sierpnia 2021r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2720/21 z dnia 11 października 2021r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2813/21 z dnia 08 listopada 2021r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2445/21 z dnia 21 czerwca 2021r. - 104 wyświetleń
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2021 - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2628/21 z dnia 02 września 2021r. - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2664/21 z dnia 16 września 2021r. - 104 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 585/XXXIV/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 września 2021r. - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2827/21 z dnia 15 listopada 2021r. - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1970/20 z dnia 03 grudnia 2020r. - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2497/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2583/21 z dnia 11 sierpnia 2021r. - 103 wyświetleń
Wyniki głosowań XXXIV Sesji Rady Miasta Płocka - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2688/21 z dnia 28 września 2021r. - 103 wyświetleń
Budżet Miasta Płocka na 2022 rok - 103 wyświetleń