Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2864/21 z dnia 25 listopada 2021r. - 209 wyświetleń
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1668 z dnia 17 marca 2022r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1802/20 z dnia 30 września 2020r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1892/20 z dnia 06 listopada 2020r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2020/20 z dnia 17 grudnia 2020r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2051/20 z dnia 23 grudnia 2020r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2216/21 z dnia 26 lutego 2021r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2370/21 z dnia 10 maja 2021r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2486/21 z dnia 05 lipca 2021r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2597/21 z dnia 25 sierpnia 2021r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2674/21 z dnia 24 września 2021r. - 208 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej - 208 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni - 208 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 669/XXXVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 stycznia 2022r. - 208 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1630 z dnia 16 lutego 2022r. - 208 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1822/20 z dnia 06 października 2020r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1890/20 z dnia 05 listopada 2020r. - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1986/20 z dnia 04 grudnia 2020r. - 207 wyświetleń
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich - 207 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2049/20 z dnia 23 grudnia 2020r. - 207 wyświetleń