Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2931/21 z dnia 09 grudnia 2021r. - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3166/22 z dnia 28 lutego 2022r. - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3311/22 z dnia 06 maja 2022r. - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3357/22 z dnia 27 maja 2022r. - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3560/22 z dnia 11 sierpnia 2022r. - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3098/22 z dnia 27 stycznia 2022r. - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3256/22 z dnia 11 kwietnia 2022r. - 103 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płock sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3389/22 z dnia 07 czerwca 2022r. - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3397/22 z dnia 10 czerwca 2022r. - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3309/22 z dnia 05 maja 2022r. - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3410/22 z dnia 17 czerwca 2022r. - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3487/22 z dnia 08 lipca 2022r. - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2871/21 z dnia 25 listopada 2021r. - 103 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3391/22 z dnia 07 czerwca 2022r. - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2776/21 z dnia 27 października 2021r. - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3287/22 z dnia 29 kwietnia 2022r. - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3365/22 z dnia 27 maja 2022r. - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3396/22 z dnia 08 czerwca 2022r. - 102 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3398/22 z dnia 10 czerwca 2022r. - 102 wyświetleń