Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 3233/22 z dnia 31 marca 2022r. - 368 wyświetleń
Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1827 z dnia 08 września 2022r. - 368 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3830/22 z dnia 25 listopada 2022r. - 368 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 886/LI/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 23 lutego 2023r. - 368 wyświetleń
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2048 z dnia 16 marca 2023r. - 368 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2255 z dnia 22 czerwca 2023r. - 368 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2291 z dnia 03 sierpnia 2023r. - 368 wyświetleń
Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 2305 z dnia 25 sierpnia 2023r. - 368 wyświetleń
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2328 z dnia 08 września 2023r. - 368 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 1052/LXI/2024 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 stycznia 2024r. - 368 wyświetleń
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 2492 z dnia 19 lutego 2024r. - 368 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych - 367 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1896/20 z dnia 09 listopada 2020r. - 367 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2168/21 z dnia 10 lutego 2021r. - 367 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2499/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 367 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2641/21 z dnia 09 września 2021r. - 367 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2682/21 z dnia 28 września 2021r. - 367 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2737/21 z dnia 14 października 2021r. - 367 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2746/21 z dnia 18 października 2021r. - 367 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3006/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - 367 wyświetleń