Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2853/21 z dnia 22 listopada 2021r. - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2501/21 z dnia 07 lipca 2021r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2731/21 z dnia 14 października 2021r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2756/21 z dnia 19 października 2021r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2761/21 z dnia 21 października 2021r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2771/21 z dnia 27 października 2021r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3015/21 z dnia 30 grudnia 2021r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3057/22 z dnia 14 stycznia 2022r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3171/22 z dnia 01 marca 2022r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3224/22 z dnia 30 marca 2022r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3248/22 z dnia 05 kwietnia 2022r. - 118 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 754/XLII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 czerwca 2022r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2754/21 z dnia 19 października 2021r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2907/21 z dnia 02 grudnia 2021r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2993/21 z dnia 27 grudnia 2021r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3056/22 z dnia 14 stycznia 2022r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3079/22 z dnia 19 stycznia 2022r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3097/22 z dnia 25 stycznia 2022r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3307/22 z dnia 05 maja 2022r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2643/21 z dnia 09 września 2021r. - 117 wyświetleń