Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 3288/22 z dnia 29 kwietnia 2022r. - 89 wyświetleń
Pomoc publiczna w 2021 roku - 89 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2982/21 z dnia 21 grudnia 2021r. - 88 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2997/21 z dnia 27 grudnia 2021r. - 88 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3075/22 z dnia 19 stycznia 2022r. - 88 wyświetleń
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2021 - 88 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3230/22 z dnia 30 marca 2022r. - 88 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3218/22 z dnia 24 marca 2022r. - 88 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3198/22 z dnia 15 marca 2022r. - 88 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2856/21 z dnia 22 listopada 2021r. - 88 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2776/21 z dnia 27 października 2021r. - 87 wyświetleń
XLIII Sesja Rady Miasta - 30 czerwca 2022 r. - 87 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2937/21 z dnia 09 grudnia 2021r. - 86 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3368/22 z dnia 30 maja 2022r. - 86 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3039/22 z dnia 04 stycznia 2022r. - 85 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3112/22 z dnia 31 stycznia 2022r. - 85 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXXIX/2022 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 LUTEGO 2022 ROKU - 85 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płock sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok - 85 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2849/21 z dnia 22 listopada 2021r. - 85 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2841/21 z dnia 18 listopada 2021r. - 84 wyświetleń