Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2871/21 z dnia 25 listopada 2021r. - 96 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2854/21 z dnia 22 listopada 2021r. - 96 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2931/21 z dnia 09 grudnia 2021r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2944/21 z dnia 10 grudnia 2021r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3211/22 z dnia 18 marca 2022r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3273/22 z dnia 20 kwietnia 2022r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3373/22 z dnia 31 maja 2022r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3399/22 z dnia 10 czerwca 2022r. - 95 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2777/21 z dnia 27 października 2021r. - 94 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2778/21 z dnia 27 października 2021r. - 94 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2988/21 z dnia 23 grudnia 2021r. - 94 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3066/22 z dnia 18 stycznia 2022r. - 94 wyświetleń
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kw. 2021 r. - 94 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3165/22 z dnia 28 lutego 2022r. - 94 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa - 94 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXXV/2021 Z OBRAD XXXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU - 94 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2922/21 z dnia 08 grudnia 2021r. - 93 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3047/22 z dnia 12 stycznia 2022r. - 93 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3064/22 z dnia 18 stycznia 2022r. - 93 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3245/22 z dnia 05 kwietnia 2022r. - 93 wyświetleń