Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 1672/20 z dnia 07 sierpnia 2020r. - 276 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1923/20 z dnia 19 listopada 2020r. - 276 wyświetleń
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kw. 2021 r. - 276 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2938/21 z dnia 09 grudnia 2021r. - 276 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2991/21 z dnia 23 grudnia 2021r. - 276 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3053/22 z dnia 13 stycznia 2022r. - 276 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3327/22 z dnia 13 maja 2022r. - 276 wyświetleń
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1866 z dnia 10 października 2022r. - 276 wyświetleń
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Płock - 2023 rok - 276 wyświetleń
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1980 z dnia 13 lutego 2023r. - 276 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 901/LII/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 marca 2023r. - 276 wyświetleń
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2113 z dnia 07 kwietnia 2023r. - 276 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1889/20 z dnia 05 listopada 2020r. - 275 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXV/2020 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 26 LISTOPADA 2020 ROKU - 275 wyświetleń
Opinia RIO o przedłożonym przez PMP projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 - 275 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2470/21 z dnia 29 czerwca 2021r. - 275 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2758/21 z dnia 20 października 2021r. - 275 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2790/21 z dnia 29 października 2021r. - 275 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3005/21 z dnia 29 grudnia 2021r. - 275 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3185/22 z dnia 07 marca 2022r. - 275 wyświetleń