Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 2841/21 z dnia 18 listopada 2021r. - 106 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2857/21 z dnia 23 listopada 2021r. - 106 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2856/21 z dnia 22 listopada 2021r. - 106 wyświetleń
Informacje o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych I kwartał 2022 r. - 106 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3348/22 z dnia 23 maja 2022r. - 106 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3474/22 z dnia 07 lipca 2022r. - 106 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3551/22 z dnia 08 sierpnia 2022r. - 106 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3585/22 z dnia 25 sierpnia 2022r. - 106 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3675/22 z dnia 23 września 2022r. - 106 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3377/22 z dnia 31 maja 2022r. - 105 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XXXVII/2021 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2021 ROKU - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3340/22 z dnia 19 maja 2022r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3360/22 z dnia 27 maja 2022r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3420/22 z dnia 23 czerwca 2022r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3379/22 z dnia 31 maja 2022r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3542/22 z dnia 04 sierpnia 2022r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3499/22 z dnia 18 lipca 2022r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3568/22 z dnia 16 sierpnia 2022r. - 105 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3151/22 z dnia 22 lutego 2022r. - 104 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3352/22 z dnia 24 maja 2022r. - 104 wyświetleń