Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja II - 05-12-2006
 • UCHWAŁA NR 8/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku
  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA NR 7/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku
  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA NR 6/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku
  w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą Nr 1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006.
 • UCHWAŁA NR 5/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku
  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.
 • Sesja II - 05-12-2006 - projekty uchwał
 • Sesja II - 05-12-2006 - Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR 6/II/06