Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 56/IV/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto-Płock na lata 2019-2039
UCHWAŁA NR 102/VI/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039.
UCHWAŁA NR 121/VII/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 kwietnia 2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
UCHWAŁA NR 147/VIII/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
UCHWAŁA NR 164/IX/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
UCHWAŁA 179/XI/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 sierpnia 2019 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2039
UCHWAŁA NR 193/XII/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
UCHWAŁA NR 212/XIII/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2039
UCHWAŁA NR 222/XIV/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2019 - 2039
UCHWAŁA NR 268/XV/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2019-2046
Zarządzenia Prezydenta Miasta

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.