Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 291/XVI/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046
UCHWAŁA NR 304/XVII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto-Płock na lata 2020-2046
Uchwała Nr 317/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2046
UCHWAŁA NR 345/XIX/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047
UCHWAŁA NR 348/XX/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047
UCHWAŁA NR 363/XXI/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047
UCHWAŁA NR 378/XXII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto-Płock na lata 2020-2047
UCHWAŁA Nr 399/XXIII/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 września 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047
UCHWAŁA Nr 406/XXIV/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 października 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047
UCHWAŁA Nr 425/XXV/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 listopada 2020r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2020-2047
UCHWAŁA Nr 440/XXVI/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto-Płock na lata 2020-2047
Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 1285/20 z dnia 07 lutego 2020r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Miasto Płock na lata 2020-2046
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.