Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA Nr 442/XXVI/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto-Płock na lata 2021-2049
UCHWAŁA Nr 465/XXVIII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 lutego 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto-Płock na lata 2021-2049
UCHWAŁA Nr 481/XXIX/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 marca 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049
UCHWAŁA Nr 501/XXX/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 kwietnia 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049
UCHWAŁA Nr 523/XXXI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 maja 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049
UCHWAŁA Nr 538/XXXII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 czerwca 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049
UCHWAŁA Nr 555/XXXIII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 sierpnia 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049
UCHWAŁA Nr 581/XXXIV/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 września 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049
UCHWAŁA Nr 602/XXXV/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 października 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049
UCHWAŁA Nr 616/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049
UCHWAŁA Nr 634/XXXVII/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021 - 2049
Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 2654/21 z dnia 14 września 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Miasto Płock na lata 2021-2049
Zarządzenie Nr 2937/21 z dnia 09 grudnia 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Miasto Płocka na lata 2021-2049
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.