Dostawa wraz z montażem sprzętu i wyposażenia do sali koncertowej – nagłośnienie frontowe – w ramach projektu „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe.
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: 04.04.2018 r., godz. 12:00

Data: 2018-03-14
Dokumenty: