Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Kadencja 2006 - 2010