Najnowsze dokumenty

3 dni temu (2022-08-12 13:52:03)
Zarządzenie Nr 3563/22 z dnia 12 sierpnia 2022r.
w sprawie: akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Okólnej, w obrębie Nr 2 „Trzepowo”, oznaczonych nr ewid. działek: 197/1, 200/2, 198/7, 202/12 oraz powołania komisji przetargowej.
3 dni temu (2022-08-12 13:01:04)
Zarządzenie Nr 3561/22 z dnia 12 sierpnia 2022r.
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
3 dni temu (2022-08-12 11:21:37)
Zarządzenie Nr 3553/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
3 dni temu (2022-08-12 11:18:21)
Zarządzenie Nr 3554/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
3 dni temu (2022-08-12 09:07:00)
Zarządzenie Nr 3559/22 z dnia 11 sierpnia 2022r.
w sprawie zmiany limitu zatrudnienia w Żłobku Miejskim Nr 4 w Płocku.
3 dni temu (2022-08-12 09:05:13)
Zarządzenie Nr 3560/22 z dnia 11 sierpnia 2022r.
w sprawie zmiany limitu zatrudnienia w Żłobku Miejskim Nr 3 w Płocku.
3 dni temu (2022-08-12 07:57:39)
Zarządzenie Nr 3557/22 z dnia 11 sierpnia 2022r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 14 w Płocku.
4 dni temu (2022-08-11 15:59:28)
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego
4 dni temu (2022-08-11 15:09:29)
Zarządzenie Nr 3558/22 z dnia 11 sierpnia 2022r.
w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej numer ewidencyjny 1307 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej, obręb 8 oraz prawa własności posadowionego na gruncie budynku niemieszkalnego – garażu stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
4 dni temu (2022-08-11 14:41:59)
Zarządzenie Nr 3556/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.