Najnowsze dokumenty

15 godzin temu (2024-02-21 15:07:34)
Zarządzenie Nr 4974/24 z dnia 20 lutego 2024r.
w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2024 roku.
15 godzin temu (2024-02-21 15:04:52)
Zarządzenie Nr 4973/24 z dnia 20 lutego 2024r.
w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2024 roku.
20 godzin temu (2024-02-21 10:14:47)
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych
W wyborach do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w mieście Płocku będą utworzone 72 obwody głosowania, 68 stałych obwodów i 4 obwody odrębne
1 dzień temu (2024-02-20 12:29:33)
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok
1 dzień temu (2024-02-20 12:21:09)
Zmiany w Budżecie Miasta Płocka na 2024 r.
Zmiany w Budżecie Miasta Płocka na 2024 r.
1 dzień temu (2024-02-20 10:55:51)
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 2494 z dnia 19 lutego 2024r.
Remont ul. Przemysłowej
1 dzień temu (2024-02-20 10:46:03)
Zarządzenie Nr 4969/24 z dnia 19 lutego 2024r.
w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego do realizacji zadań związanych z utworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim Nr 2 w Płocku ul. Generała Franciszka Kleeberga 3 oraz w Żłobku Miejskim w Płocku ul. Szymona Kossobudzkiego 7, na które Gmina – Miasto Płock pozyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029.
1 dzień temu (2024-02-20 10:40:02)
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 2493 z dnia 19 lutego 2024r.
Remont wjazdu przy sklepie Biedronka na ulicy Tysiąclecia
1 dzień temu (2024-02-20 10:38:23)
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 2492 z dnia 19 lutego 2024r.
Budynek po policji przy ulicy Słowackiego
1 dzień temu (2024-02-20 10:35:33)
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 2491 z dnia 19 lutego 2024r.
Schrony w Płocku
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.