Najnowsze dokumenty

4 minuty temu (2024-02-23 08:56:38)
Projekty uchwał
Projekty uchwał
7 minut temu (2024-02-23 08:53:44)
LXII Sesja Rady Miasta Płocka - 29 lutego 2024
LXII Sesja Rady Miasta Płocka - 29 lutego 2024
16 godzin temu (2024-02-22 16:43:35)
Zarządzenie Nr 4979/24 z dnia 22 lutego 2024r.
w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku
17 godzin temu (2024-02-22 15:44:14)
Zarządzenie Nr 4975/24 z dnia 21 lutego 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.
17 godzin temu (2024-02-22 15:41:52)
Zarządzenie Nr 4976/24 z dnia 21 lutego 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
17 godzin temu (2024-02-22 15:39:00)
Zarządzenie Nr 4956/24 z dnia 12 lutego 2024r.
w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy-Miasto Płock służebności przesyłu kanalizacji deszczowej na nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym działki ***** położonej w Płocku przy ul. ********
1 dzień temu (2024-02-21 15:07:34)
Zarządzenie Nr 4974/24 z dnia 20 lutego 2024r.
w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2024 roku.
1 dzień temu (2024-02-21 15:04:52)
Zarządzenie Nr 4973/24 z dnia 20 lutego 2024r.
w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2024 roku.
1 dzień temu (2024-02-21 10:14:47)
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych
W wyborach do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w mieście Płocku będą utworzone 72 obwody głosowania, 68 stałych obwodów i 4 obwody odrębne
2 dni temu (2024-02-20 12:29:33)
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.