Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2022-05-23 12:43:19)
Zarządzenie Nr 3349/22 z dnia 23 maja 2022r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka.
1 dzień temu (2022-05-23 12:41:22)
Zarządzenie Nr 3348/22 z dnia 23 maja 2022r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
1 dzień temu (2022-05-23 12:38:36)
Zarządzenie Nr 3347/22 z dnia 23 maja 2022r.
w sprawie powołania zespołu do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
1 dzień temu (2022-05-23 11:33:19)
Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 1741 z dnia 18 maja 2022r.
Montaż monitoringu na placu zabaw w parku na Zielonym Jazie
1 dzień temu (2022-05-23 11:31:25)
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1740 z dnia 18 maja 2022r.
Montaż wiaty przystankowej na przystanku przy ul.  Banacha
1 dzień temu (2022-05-23 11:29:29)
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1739 z dnia 18 maja 2022r.
Wybudowanie ścieżki rowerowej na ul. Banacha w celu utworzenia bezpiecznego dojazdu od bramy firmy Levi Strauss Poland do ścieżki rowerowej przy ul. Otolińskiej
1 dzień temu (2022-05-23 08:31:54)
Zarządzenie Nr 2488/21 z dnia 06 lipca 2021r.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka geodezyjna o numerze ewidencyjnym 66/1 o powierzchni 1475 m2 położonej w Płocku w obrębie 5. przy ul.  Kostrogaj stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia ceny.
1 dzień temu (2022-05-23 08:29:06)
Zarządzenie Nr 3345/22 z dnia 20 maja 2022r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 400 o powierzchni 1,3857 ha położonej w  Płocku przy ul. Rembielińskiego stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
4 dni temu (2022-05-20 13:42:39)
Zarządzenie Nr 2527/21 z dnia 09 lipca 2021r.
w sprawie: nabycia przez Gminę – Miasto Płock zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Sienkiewicza oznaczonej jako działka nr 1253 o powierzchni 0,0019 ha.
4 dni temu (2022-05-20 13:40:36)
Zarządzenie Nr 3342/22 z dnia 19 maja 2022r.
w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę wzajemną pokoi w lokalach mieszkalnych nr 15 i 16 położonych w budynku przy ul. Sienkiewicza 18B w Płocku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.