Najnowsze dokumenty

44 minuty temu (2021-12-06 15:41:08)
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann

5 godzin temu (2021-12-06 10:53:04)
Zarządzenie Nr 2915/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
o wyborze długości okresu stosowanego do wyliczenia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu
5 godzin temu (2021-12-06 10:50:33)
Zarządzenie Nr 2895/21 z dnia 30 listopada 2021r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
7 godzin temu (2021-12-06 08:27:02)
Zarządzenie Nr 2875/21 z dnia 26 listopada 2021r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
8 godzin temu (2021-12-06 08:24:24)
Zarządzenie Nr 2903/21 z dnia 01 grudnia 2021r.
w sprawie: wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
3 dni temu (2021-12-03 13:03:49)
Zarządzenie Nr 2913/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021
3 dni temu (2021-12-03 11:51:17)
Zarządzenie Nr 2916/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
3 dni temu (2021-12-03 10:37:44)
Zarządzenie Nr 2914/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2021 rok.
3 dni temu (2021-12-02 17:35:00)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni
Wydział Spraw Komunalnych Referat Utrzymania Czystości i Zieleni
3 dni temu (2021-12-02 17:31:06)
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.