Najnowsze dokumenty

14 godzin temu (2022-05-17 10:52:07)
Opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Płock sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Płocka za 2021 rok

14 godzin temu (2022-05-17 10:40:39)
Zarządzenie Nr 3330/22 z dnia 13 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
15 godzin temu (2022-05-17 10:03:40)
Zarządzenie Nr 3331/22 z dnia 13 maja 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
1 dzień temu (2022-05-16 15:16:00)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa
Wydział Kształtowania Środowiska Referat Ochrony Przyrody
1 dzień temu (2022-05-16 14:32:11)
Zarządzenie Nr 3333/22 z dnia 16 maja 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku.
1 dzień temu (2022-05-16 12:28:34)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1736 z dnia 13 maja 2022r.
Docelowy przebieg drogi ekspresowej S10
1 dzień temu (2022-05-16 12:24:19)
Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1735 z dnia 13 maja 2022r.
Zbiornik retencyjny przy ul. Krakówka
1 dzień temu (2022-05-16 12:19:15)
Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1734 z dnia 13 maja 2022r.
Na jakiej podstawie ulica Teligi na osiedlu Radziwie została przebudowana jako ulica zbiorcza, z jezdni o nawierzchni asfaltowej i o szerokości siedmiu metrów?
1 dzień temu (2022-05-16 12:16:56)
Tomasz Korga, Interpelacja Nr 1733 z dnia 13 maja 2022r.
Termin wyremontowania budynku przy ul. Misjonarskiej 1A oraz budynku przy ul. Misjonarskiej 6
1 dzień temu (2022-05-16 08:49:08)
Zarządzenie Nr 3325/22 z dnia 11 maja 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.