Najnowsze dokumenty

56 minut temu (2023-06-09 12:36:53)
Zarządzenie Nr 4290/23 z dnia 06 czerwca 2023r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
1 godzina temu (2023-06-09 11:47:27)
Zarządzenie Nr 4292/23 z dnia 09 czerwca 2023r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 198 o pow. 590 m², położonej w Płocku przy ul. Zofii Nałkowskiej 18A, obręb Nr 4 "Łukasiewicza" oraz powołania komisji przetargowej
4 godziny temu (2023-06-09 09:27:15)
Zarządzenie Nr 4291/23 z dnia 07 czerwca 2023r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
1 dzień temu (2023-06-07 14:41:01)
Zarządzenie Nr 4289/23 z dnia 06 czerwca 2023r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1914/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Rynku Pracy w Płocku, zmienionego Zarządzeniem Nr 3891/2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku.
2 dni temu (2023-06-06 14:34:37)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
3 dni temu (2023-06-06 09:32:12)
Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 2225 z dnia 05 czerwca 2023r.
Poprawienie oświetlenia na ulicy Grodzkiej
3 dni temu (2023-06-05 14:41:22)
Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 2224 z dnia 02 czerwca 2023r.
Montaż automatów z napojami i przekąskami na terenach przy tzw. Sobótce nad Wisłą
3 dni temu (2023-06-05 14:39:38)
Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 2223 z dnia 02 czerwca 2023r.
Położenie chodnika przy ulicy Kutrzeby
3 dni temu (2023-06-05 14:38:10)
Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 2222 z dnia 02 czerwca 2023r.
Budowa wiaty przystankowej/przystanek na ul. Łączniczek   
3 dni temu (2023-06-05 14:36:28)
Maciej Bukowski, Interpelacja Nr 2221 z dnia 02 czerwca 2023r.
Naprawa elementów i wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ulicy Wańkowicza/Monte Casino
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30