Najnowsze dokumenty

1 godzina temu (2022-08-11 15:59:28)
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego
1 godzina temu (2022-08-11 15:09:29)
Zarządzenie Nr 3558/22 z dnia 11 sierpnia 2022r.
w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej numer ewidencyjny 1307 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej, obręb 8 oraz prawa własności posadowionego na gruncie budynku niemieszkalnego – garażu stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
2 godziny temu (2022-08-11 14:41:59)
Zarządzenie Nr 3556/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem w gruncie.
2 godziny temu (2022-08-11 14:28:54)
Zarządzenie Nr 3555/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
1 dzień temu (2022-08-10 12:01:58)
Zarządzenie Nr 3552/22 z dnia 10 sierpnia 2022r.
w sprawie ogłoszenia wyników IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
1 dzień temu (2022-08-10 10:50:52)
Zarządzenie Nr 3550/22 z dnia 08 sierpnia 2022r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3515/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022
2 dni temu (2022-08-09 12:06:18)
Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1796 z dnia 03 sierpnia 2022r.
Wycięcie suchych brzóz na odcinku od Radziwia do Gór oraz jednego drzewa przy końcu Al. Kilińskiego
2 dni temu (2022-08-09 09:06:56)
Zarządzenie Nr 3548/22 z dnia 08 sierpnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku oznaczonych jako działki nr 210/1, nr 21/2, nr 214/2 ( obr. 1) oraz nr 30/3, nr 58 ( obr. 2) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
2 dni temu (2022-08-09 08:26:18)
Zarządzenie Nr 3549/22 z dnia 08 sierpnia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, położonych w Płocku przy ul. Dworcowej (obręb 7 ) oznaczonych jako działki nr 576/5 i nr 576/8 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
3 dni temu (2022-08-08 15:33:38)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. kanalizacji deszczowej oraz fontann
Wydział Spraw Komunalnych Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.