Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2024-02-23 14:43:37)
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2499 z dnia 22 lutego 2024r.
Utwardzenie terenu parkowania samochodów przy ul. Gałczyńskiego 5 oraz przy garażach zlokalizowanych przy ul. Norwida w pobliżu Kościoła pw. Świętego Ducha.
1 dzień temu (2024-02-23 14:41:41)
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2498 z dnia 22 lutego 2024r.
Zmiana organizacji ruchu na ul. Kwiatowej i Małej
1 dzień temu (2024-02-23 14:39:59)
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2497 z dnia 22 lutego 2024r.
Ustawienie na terenie gminnym stojaka na rowery na wysokości bloku ul. Na Skarpie 7
1 dzień temu (2024-02-23 14:38:23)
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2496 z dnia 22 lutego 2024r.
Montaż kamery monitoringu miejskiego przy placu zabaw zlokalizowanym przy ulicy Asnyka
1 dzień temu (2024-02-23 14:34:02)
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2495 z dnia 22 lutego 2024r.
Ustawienie słupa ogłoszeniowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na osiedlu „Skarpa”
1 dzień temu (2024-02-23 12:59:33)
Zarządzenie Nr 4980/24 z dnia 22 lutego 2024r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.
1 dzień temu (2024-02-23 12:55:12)
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. wynajmowania lokali mieszkalnych
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy Referat Rozdysponowywania Nieruchomości
1 dzień temu (2024-02-23 11:29:23)
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o możliwości dokonania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o możliwości dokonania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
1 dzień temu (2024-02-23 11:28:52)
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o możliwości dokonania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o możliwości dokonania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
1 dzień temu (2024-02-23 08:56:38)
Projekty uchwał
Projekty uchwał
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 15.01.2024 r.- 15.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 16:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.