Najnowsze dokumenty

20 godzin temu (2023-12-05 15:15:16)
Zarządzenie Nr 4754/23 z dnia 05 grudnia 2023r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2024 (konkurs ogłoszony Zarządzeniem Nr 4717/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2023r.)
20 godzin temu (2023-12-05 14:44:37)
Zarządzenie Nr 4756/23 z dnia 05 grudnia 2023r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2023 rok.
21 godzin temu (2023-12-05 14:08:49)
Zarządzenie Nr 4755/23 z dnia 05 grudnia 2023r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.
23 godziny temu (2023-12-05 12:16:13)
Zarządzenie Nr 4751/23 z dnia 01 grudnia 2023r.
w sprawie: przyznania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych za rok szkolny 2022/2023.
1 dzień temu (2023-12-05 09:09:32)
Zarządzenie Nr 4752/23 z dnia 04 grudnia 2023r.
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do spraw dotacji udzielonych na realizację inwestycji dofinansowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
1 dzień temu (2023-12-04 15:09:38)
UCHWAŁA Nr 1014/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
Zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2023 rok
1 dzień temu (2023-12-04 15:08:47)
UCHWAŁA Nr 1013/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2023-2049
1 dzień temu (2023-12-04 14:17:13)
Zarządzenie Nr 4740/23 z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
1 dzień temu (2023-12-04 12:25:58)
Zarządzenie Nr 4738/23 z dnia 29 listopada 2023r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.
2 dni temu (2023-12-04 11:26:19)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2023 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2023 r.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30