Najnowsze dokumenty

14 godzin temu (2022-01-21 15:45:51)
Podinspektor – stanowisko ds. ewidencjonowania nieruchomości

14 godzin temu (2022-01-21 15:43:11)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wynajmowania lokali mieszkalnych

14 godzin temu (2022-01-21 15:40:45)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann

15 godzin temu (2022-01-21 15:04:54)
Zarządzenie Nr 3090/22 z dnia 21 stycznia 2022r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z toalet kontenerowych zlokalizowany na terenie miasta Płocka
15 godzin temu (2022-01-21 14:57:48)
Zarządzenie Nr 3086/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3058/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku
15 godzin temu (2022-01-21 14:46:51)
Zarządzenie Nr 3071/22 z dnia 18 stycznia 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 2835/2021 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock prawa własności lokali usługowych nr 1, nr 2, nr 3 położonych w Płocku w budynku zlokalizowanym przy ulicy Synagogalnej 4, stanowiących własność Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
15 godzin temu (2022-01-21 14:26:31)
Zarządzenie Nr 3091/22 z dnia 21 stycznia 2022r.
w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania projektu dokumentu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 rok”
15 godzin temu (2022-01-21 14:19:50)
Zarządzenie Nr 3088/22 z dnia 21 stycznia 2022r.
w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej prowadzonej na terenie Płocka, która w dniach od 24 stycznia 2022r. do 27 stycznia 2022r. będzie pełniła dyżur.
17 godzin temu (2022-01-21 12:55:22)
Zarządzenie Nr 3082/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego numer 2 położonego w Płocku przy ul. Kilińskiego 27, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 50,82 m2 i powierzchni pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. 2,68 m2, z którego własnością związany jest udział wynoszący 5350/134964 części wspólnych budynku, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział w prawie własności działek, na których usytuowany jest budynek mieszkalny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 651/4, 651/6.
18 godzin temu (2022-01-21 12:15:05)
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - za IV kwartał 2021 roku - dotacje

Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.