Najnowsze dokumenty

37 minut temu (2024-07-23 09:55:58)
Zarządzenie Nr 190/24 z dnia 22 lipca 2024r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego na terenie miasta Płocka.
23 godziny temu (2024-07-22 11:11:29)
Zarządzenie Nr 183/24 z dnia 17 lipca 2024r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.
3 dni temu (2024-07-19 14:39:24)
Zarządzenie Nr 188/24 z dnia 19 lipca 2024r.
w sprawie powołania Komisji oceny wniosków o przyznanie stypendium „Płockie Talenty” za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024
3 dni temu (2024-07-19 14:35:17)
Zarządzenie Nr 185/24 z dnia 18 lipca 2024r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2024.
3 dni temu (2024-07-19 13:38:26)
Zarządzenie Nr 187/24 z dnia 18 lipca 2024r.
w sprawie: wskazania lokali przeznaczonych do realizacji programu pod nazwą „Mieszkanie dla seniora” w budynku przy ul. Sienkiewicza 21 w Płocku.
3 dni temu (2024-07-19 11:39:04)
Zarządzenie Nr 5100/24 z dnia 18 kwietnia 2024r.
w sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa
3 dni temu (2024-07-19 11:30:40)
Zarządzenie Nr 178/24 z dnia 16 lipca 2024r.
w sprawie: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy – Miasto Płock.
3 dni temu (2024-07-19 11:22:25)
Zarządzenie Nr 179/24 z dnia 16 lipca 2024r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2024 rok - po stronie wydatków
3 dni temu (2024-07-19 10:37:23)
Zarządzenie Nr 186/24 z dnia 18 lipca 2024r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2024 – 2025.
4 dni temu (2024-07-18 14:20:20)
Zarządzenie Nr 184/24 z dnia 18 lipca 2024r.
zmieniające zarządzenie Nr 1418/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.