Najnowsze dokumenty

16 godzin temu (2021-09-17 13:14:55)
--, Interpelacja Nr 1467 z dnia 17 września 2021r.
Wymiana tablicy przy placu zabaw, ul. Teligi
16 godzin temu (2021-09-17 13:12:08)
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1466 z dnia 17 września 2021r.
Likwidacja barier architektonicznych na Wzgórzu Tumskim (teren ciągu pieszego w pobliżu Spichlerza) – tj. utworzenie zjazdów/podjazdów dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych , rowerów
18 godzin temu (2021-09-17 11:34:12)
Zarządzenie Nr 2662/21 z dnia 16 września 2021r.
w sprawie wniosku Pani Małgorzaty Szczyglak o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 50 położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 w Płocku.
18 godzin temu (2021-09-17 11:15:06)
Zarządzenie Nr 2651/21 z dnia 13 września 2021r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
1 dzień temu (2021-09-16 17:13:50)
Zarządzenie Nr 2657/21 z dnia 16 września 2021r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na terenie miasta Płocka
1 dzień temu (2021-09-16 17:10:55)
Zarządzenie Nr 2659/21 z dnia 16 września 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na terenie Miasta Płocka oraz wzoru wniosku o udzielenie i rozliczenie dotacji.
1 dzień temu (2021-09-16 17:08:14)
Zarządzenie Nr 2656/21 z dnia 16 września 2021r.
w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości położonych na terenie Miasta Płocka.
1 dzień temu (2021-09-16 15:00:38)
Zarządzenie Nr 2660/21 z dnia 16 września 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124 o pow. 550 m², położona w Płocku przy ul. Góry, obręb NR 14 "GÓRY" oraz powołania komisji przetargowej.
1 dzień temu (2021-09-16 14:54:17)
Zarządzenie Nr 2654/21 z dnia 14 września 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Miasto Płock na lata 2021-2049
1 dzień temu (2021-09-16 13:22:26)
Zarządzenie Nr 2658/21 z dnia 16 września 2021r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Misja przedszkolak - równanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.