Najnowsze dokumenty

5 godzin temu (2024-05-20 11:25:03)
Zarządzenie Nr 18/24 z dnia 20 maja 2024r.
w sprawie zmiany Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów
7 godzin temu (2024-05-20 09:27:58)
Zarządzenie Nr 17/24 z dnia 17 maja 2024r.
w sprawie uzgodnienia z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, w tym terminów składania dokumentów
8 godzin temu (2024-05-20 08:25:18)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr. zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

8 godzin temu (2024-05-20 08:23:53)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w m.Płocku

3 dni temu (2024-05-17 11:57:53)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wydział Geodezji Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zespół Dokumentacji i Kartografii
3 dni temu (2024-05-17 11:18:44)
Zarządzenie Nr 16/24 z dnia 16 maja 2024r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 484/30, nr 484/34, nr 670/2 oraz nr 671/2 położonych przy ul. Piekarskiej w Płocku (obr. 8 – Śródmieście), stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, odpłatną służebnością gruntową na czas nieoznaczony.
3 dni temu (2024-05-17 09:07:00)
OSO - 30a. Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego
OSO - 30a. Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego.
4 dni temu (2024-05-16 16:10:39)
Zarządzenie Nr 15/24 z dnia 16 maja 2024r.
w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i placówek prowadzonych przez Miasto Płock.
4 dni temu (2024-05-16 10:19:43)
Andrzej Aleksandrowicz, Interpelacja Nr 12 z dnia 15 maja 2024r.
Droga między budynkami 3 Maja 16 i 18 a blokiem mieszkalnym 16a
4 dni temu (2024-05-16 10:16:34)
Andrzej Aleksandrowicz, Interpelacja Nr 11 z dnia 15 maja 2024r.
Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Pałacową a Trasą ks. Jerzego Popiełuszki
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.