Najnowsze dokumenty

22 godziny temu (2023-09-30 11:40:28)
październik 2023

22 godziny temu (2023-09-30 11:38:57)
październik 2023

1 dzień temu (2023-09-29 14:57:48)
Zarządzenie Nr 4572/23 z dnia 29 września 2023r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Młodzi, zdolni z pasją” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1 dzień temu (2023-09-29 14:13:46)
Zarządzenie Nr 4573/23 z dnia 29 września 2023r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 4551/2023 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie: powołania i ustalenia imiennego składu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
1 dzień temu (2023-09-29 12:54:06)
Zarządzenie Nr 4571/23 z dnia 29 września 2023r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z późniejszymi zmianami.
1 dzień temu (2023-09-29 12:47:46)
Zarządzenie Nr 4574/23 z dnia 29 września 2023r.
w sprawie: wyrażenie zgody na likwidację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 20 im. Wł. Broniewskiego w Płocku.
1 dzień temu (2023-09-29 11:10:42)
Zarządzenie Nr 4561/23 z dnia 26 września 2023r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4649/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uzgodnienia wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci monitoringu oraz uzgodnienia środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku nagrań z monitoringu można zidentyfikować z późn. zm.
1 dzień temu (2023-09-29 10:41:59)
Zarządzenie Nr 4569/23 z dnia 28 września 2023r.
w sprawie: wynajęcia lokalu nr 1 położonego w budynku przy ul. Sienkiewicza 46 w Płocku.
1 dzień temu (2023-09-29 10:36:05)
Zarządzenie Nr 4568/23 z dnia 28 września 2023r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 4528/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wzajemną między najemcami lokali: Elżbietą Szafrańską zam. Płock ul. Kwiatka 59 m 29 i Renatą Siwak oraz Danielem Siwak zam. Płock ul. Kwiatka 59 m 16.
2 dni temu (2023-09-29 09:13:12)
Postanowienie nr 183 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 1 w Płocku
Postanowienie nr 183 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 1 w Płocku
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30