Najnowsze dokumenty

12 godzin temu (2021-10-22 14:35:59)
Zarządzenie Nr 2765/21 z dnia 22 października 2021r.
w sprawie nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Płock
12 godzin temu (2021-10-22 13:37:51)
Zarządzenie Nr 2762/21 z dnia 21 października 2021r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
13 godzin temu (2021-10-22 13:06:23)
Zarządzenie Nr 2763/21 z dnia 21 października 2021r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisji gazów cieplarnianych dla miasta Płocka.”
13 godzin temu (2021-10-22 12:50:18)
Zarządzenie Nr 2759/21 z dnia 20 października 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
16 godzin temu (2021-10-22 10:10:41)
projekty uchwał

16 godzin temu (2021-10-22 10:00:40)
Sesja XXXV - 28.10.2021 - poprowadzona w sposób zdalny
Sesja XXXV - 28.10.2021 - poprowadzona w sposób zdalny
16 godzin temu (2021-10-22 09:49:27)
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann
17 godzin temu (2021-10-22 09:01:56)
Zarządzenie Nr 2760/21 z dnia 20 października 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
1 dzień temu (2021-10-21 17:25:08)
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. zbywania prawa własności i wieczystego użytkowania nieruchomości Gminy
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. zbywania prawa własności i wieczystego użytkowania nieruchomości Gminy
1 dzień temu (2021-10-21 16:26:00)
Kierownik Referatu Rzecznika Osób Niepełnosprawnych / Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.