Najnowsze dokumenty

5 godzin temu (2022-10-05 14:09:46)
Zarządzenie Nr 3709/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
6 godzin temu (2022-10-05 13:01:26)
Zarządzenie Nr 3704/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 97/20 o powierzchni 0,2666ha położonej w Płocku w Obrębie 5. stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
8 godzin temu (2022-10-05 11:26:40)
Zarządzenie Nr 3698/22 z dnia 30 września 2022r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
8 godzin temu (2022-10-05 11:25:36)
Informacja na temat Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9 godzin temu (2022-10-05 10:21:47)
Zarządzenie Nr 3697/22 z dnia 30 września 2022r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
9 godzin temu (2022-10-05 10:11:27)
Zarządzenie Nr 3696/22 z dnia 30 września 2022r.
w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
1 dzień temu (2022-10-04 14:49:19)
Zarządzenie Nr 3707/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3672/2022 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie powołania zespołu zadaniowego do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
1 dzień temu (2022-10-04 13:28:24)
Zarządzenie Nr 3705/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
1 dzień temu (2022-10-04 13:23:05)
Zarządzenie Nr 3706/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
1 dzień temu (2022-10-04 10:46:52)
Zarządzenie Nr 3702/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie wniosku Państwa Marty i Sławomira Ludwiczak o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku przy ul. Czwartaków 18A w Płocku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.