Najnowsze dokumenty

1 godzina temu (2023-12-05 12:16:13)
Zarządzenie Nr 4751/23 z dnia 01 grudnia 2023r.
w sprawie: przyznania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych za rok szkolny 2022/2023.
4 godziny temu (2023-12-05 09:09:32)
Zarządzenie Nr 4752/23 z dnia 04 grudnia 2023r.
w sprawie: powołania zespołu zadaniowego do spraw dotacji udzielonych na realizację inwestycji dofinansowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
22 godziny temu (2023-12-04 15:09:38)
UCHWAŁA Nr 1014/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
Zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2023 rok
22 godziny temu (2023-12-04 15:08:47)
UCHWAŁA Nr 1013/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2023-2049
23 godziny temu (2023-12-04 14:17:13)
Zarządzenie Nr 4740/23 z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
1 dzień temu (2023-12-04 12:25:58)
Zarządzenie Nr 4738/23 z dnia 29 listopada 2023r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.
1 dzień temu (2023-12-04 11:26:19)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2023 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2023 r.
1 dzień temu (2023-12-04 10:55:29)
Zarządzenie Nr 4746/23 z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie wniosku Pana Stanisława Wojciecha Mrozińskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku.
1 dzień temu (2023-12-04 10:53:54)
Zarządzenie Nr 4745/23 z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie: wynajęcie Pani Małgorzacie Kwiatkowskiej oraz mał. Magdalenie Kwiatkowskiej reprezentowanej przez Małgorzatę Kwiatkowską na warunkach najmu socjalnego lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Płocku.
1 dzień temu (2023-12-04 10:52:29)
Zarządzenie Nr 4744/23 z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie wniosku Pani Karoliny Piotrowskiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 17C w Płocku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30