Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2024-06-14 15:18:24)
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1 dzień temu (2024-06-14 14:15:46)
Zarządzenie Nr 79/24 z dnia 14 czerwca 2024r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2024.
1 dzień temu (2024-06-14 11:37:52)
Zarządzenie Nr 78/24 z dnia 14 czerwca 2024r.
w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności garażu nieruchomości zabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Bielskiej, obręb 8 „Śródmieście”, oznaczonej jako działka nr ……..* o powierzchni 0,0024 ha, której właścicielem jest Gmina - Miasto Płock a użytkownikiem wieczystym osoby prywatne.
1 dzień temu (2024-06-14 11:36:05)
Zarządzenie Nr 77/24 z dnia 14 czerwca 2024r.
w sprawie nabycia przez Gminę – Miasto Płock nieruchomości położonej w Płocku w obrębie 2 „Trzepowo” przy ul. Szkolnej oznaczonej jako działka nr …..….* o powierzchni 1,7314 ha.
1 dzień temu (2024-06-14 08:56:22)
Zarządzenie Nr 75/24 z dnia 13 czerwca 2024r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę wzajemną lokali między najemcami Wiesławą Michalską zam. Płock ul. Sienkiewicza 10 m 4 oraz Karoliną Siwak i Krystianem Więckiewiczem zam. Płock ul. Słodowa 1 m 129.
1 dzień temu (2024-06-14 08:33:30)
Zarządzenie Nr 65/24 z dnia 10 czerwca 2024r.
w sprawie: Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakładu ORLEN SA wraz z terenami przyległymi w Płocku
2 dni temu (2024-06-13 14:41:10)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni

2 dni temu (2024-06-13 14:03:11)
Zarządzenie Nr 4750/23 z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie: określenia trybu wynajęcia pomieszczenia położonego w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 o powierzchni 1,70 m2, będącego własnością Gminy– Miasto Płock oraz ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu
2 dni temu (2024-06-13 13:51:56)
Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku

2 dni temu (2024-06-13 11:54:28)
Zarządzenie Nr 4723/23 z dnia 27 listopada 2023r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.