Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2022-01-25 15:24:39)
Zarządzenie Nr 3042/22 z dnia 05 stycznia 2022r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
1 dzień temu (2022-01-25 15:22:16)
Zarządzenie Nr 3095/22 z dnia 25 stycznia 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Liceum Ogólnokształcacego im.Marszałka Stanisława Małachowskiego przy ul.Małachowskiego 1 w Płocku.
1 dzień temu (2022-01-25 15:19:26)
Zarządzenie Nr 3093/22 z dnia 24 stycznia 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z hipoteki przymusowej działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 20/102, obręb 0013 – „Kombinat”, o powierzchni 73.4417 ha, odłączenie jej z księgi wieczystej PL1P/00126322/7 i założenie dla niej nowej księgi wieczystej
1 dzień temu (2022-01-25 13:11:27)
Informacja o zmianie zasad doręczania decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych dla współmałżonków

1 dzień temu (2022-01-25 09:33:21)
Zarządzenie Nr 3089/22 z dnia 21 stycznia 2022r.
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku
1 dzień temu (2022-01-25 09:30:03)
Zarządzenie Nr 3094/22 z dnia 25 stycznia 2022r.
w sprawie ustalenia odpłatności za dzierżawę nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Płocku przy al. Armii Krajowej
2 dni temu (2022-01-24 14:37:47)
Zarządzenie Nr 3092/22 z dnia 24 stycznia 2022r.
w sprawie: rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto" w Płocku część I
2 dni temu (2022-01-24 13:40:46)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1595 z dnia 20 stycznia 2022r.
Montaż poduszek berlińskich na ul. Grota-Roweckiego
2 dni temu (2022-01-24 13:38:55)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1594 z dnia 20 stycznia 2022r.
Uzupełnienie destruktem asfaltowych nierówności w ul. Wierzbowej
2 dni temu (2022-01-24 13:35:59)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1593 z dnia 20 stycznia 2022r.
Doposażenie placu zabaw znajdującego się w Parku Północnym o bujaczki dla dzieci
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.