Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 4175/23 z dnia 06 kwietnia 2023r. - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4234/23 z dnia 15 maja 2023r. - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4296/23 z dnia 13 czerwca 2023r. - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4568/23 z dnia 28 września 2023r. - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4569/23 z dnia 28 września 2023r. - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4964/24 z dnia 15 lutego 2024r. - 119 wyświetleń
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Płocku I w sprawiezmian w podziale Miasta Płocka na stałe obwody głosowania - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4638/23 z dnia 26 października 2023r. - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4650/23 z dnia 30 października 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4645/23 z dnia 27 października 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4187/23 z dnia 18 kwietnia 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4270/23 z dnia 30 maja 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4321/23 z dnia 22 czerwca 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4489/23 z dnia 01 września 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4506/23 z dnia 08 września 2023r. - 118 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 1016/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r. - 118 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 1017/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r. - 118 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 1022/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4792/23 z dnia 14 grudnia 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4111/23 z dnia 14 marca 2023r. - 117 wyświetleń