Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 4769/23 z dnia 07 grudnia 2023r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4800/23 z dnia 15 grudnia 2023r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4916/24 z dnia 24 stycznia 2024r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4198/23 z dnia 24 kwietnia 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4291/23 z dnia 07 czerwca 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4300/23 z dnia 13 czerwca 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4309/23 z dnia 15 czerwca 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4330/23 z dnia 26 czerwca 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4441/23 z dnia 03 sierpnia 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4444/23 z dnia 03 sierpnia 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4479/23 z dnia 29 sierpnia 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4513/23 z dnia 11 września 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4739/23 z dnia 29 listopada 2023r. - 116 wyświetleń
UCHWAŁA Nr 1018/LIX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 listopada 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4731/23 z dnia 28 listopada 2023r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4886/24 z dnia 05 stycznia 2024r. - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4905/24 z dnia 15 stycznia 2024r. - 116 wyświetleń
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów - 116 wyświetleń
Postanowienie nr 226 Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr.zmiany w składzie OKW Nr 67 w Płocku - 116 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4607/23 z dnia 13 października 2023r. - 115 wyświetleń