Statystyki wyświetleń


Zarządzenie Nr 4964/24 z dnia 15 lutego 2024r. - 119 wyświetleń
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Płocku I w sprawiezmian w podziale Miasta Płocka na stałe obwody głosowania - 119 wyświetleń
REG - 35. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla Przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4638/23 z dnia 26 października 2023r. - 119 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4111/23 z dnia 14 marca 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4200/23 z dnia 24 kwietnia 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4270/23 z dnia 30 maja 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4321/23 z dnia 22 czerwca 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4506/23 z dnia 08 września 2023r. - 118 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2384 z dnia 29 listopada 2023r. - 118 wyświetleń
Małgorzata Maria Ogrodnik, Interpelacja Nr 2522 z dnia 22 marca 2024r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4650/23 z dnia 30 października 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4645/23 z dnia 27 października 2023r. - 118 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4123/23 z dnia 15 marca 2023r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4162/23 z dnia 31 marca 2023r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4193/23 z dnia 19 kwietnia 2023r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4292/23 z dnia 09 czerwca 2023r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4303/23 z dnia 15 czerwca 2023r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4419/23 z dnia 24 lipca 2023r. - 117 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4522/23 z dnia 14 września 2023r. - 117 wyświetleń