Przebudowa alei Spacerowej w Płocku w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zlokalizowanej w Płocku na działkach ewidencyjnych gruntu nr: 202/1, 202/2, 202/3 oraz fragmentach działek o nr ewidencyjnych: 167/3,167/14, 200/2, 201 i 223/7.


Data: 2020-09-25
Dokumenty: