Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: Zarządzenia z 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3052/22 z dnia 13 stycznia 2022r.
  w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
 • Zarządzenie Nr 3051/22 z dnia 13 stycznia 2022r.
  zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3050/22 z dnia 12 stycznia 2022r.
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3049/22 z dnia 12 stycznia 2022r.
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3048/22 z dnia 12 stycznia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 3047/22 z dnia 12 stycznia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 3046/22 z dnia 10 stycznia 2022r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022r.
 • Zarządzenie Nr 3045/22 z dnia 10 stycznia 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Płock, oznaczonych jako działka nr ewid. 1786/5 i nr ewid. 1761/7, położonych w Płocku obręb 12 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3044/22 z dnia 10 stycznia 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1210/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, położonych w Płocku ( obr. 3 – Maszewo) oznaczonych jako działka nr 79/1, 80/1, 81, 85/2, 86/1, 91 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3043/22 z dnia 10 stycznia 2022r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3042/22 z dnia 05 stycznia 2022r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 3040/22 z dnia 04 stycznia 2022r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 3039/22 z dnia 04 stycznia 2022r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1910/2016 z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru formularza dotyczącego wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Gminy Miasto Płock / Skarbu Państwa zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka 45/2018 z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1910/2016 z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru formularza dotyczącego wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na rzecz Gminy Miasto Płock / Skarbu Państwa
 • Zarządzenie Nr 3120/21 z dnia 02 lutego 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 3976/2018 z dnia 01.02.2018 r., nr 4119/2018 z dnia 29.03.2018 r., nr 4176/2018 z dnia 30.04.2018 r., nr 4291/2018 z dnia 14.06.2018 r., nr 4455/2018 z dnia 03.08.2018r., nr 4721/2018 z dnia 13.11.2018 r., nr 29/2018 z dnia 30.11.2018 r., nr 161/2019 z dnia 03.01.2019r., nr 283/2019 z dnia 07.02.2019r., nr 319/2019 z dnia 19.02.2019r., nr 368/2019 z dnia 05.03.2019r., nr 397/2019 z dnia 18.03.2019r., nr 417/2019 z dnia 28.03.2019r., nr 507/2019 z dnia 08.05.2019r., nr 630/2019 z dnia 14.06.2019r., nr 740/2019 z dnia 25.07.2019r., nr 798/2019 z dnia 23.08.2019r., nr 868/2019 z dnia 25.09.2019r., nr 911/2019 z dnia 08.10.2019r., nr 1014/2019 z dnia 12.11.2019r., nr 1496/2020 z dnia 29.05.2020r., nr 1883/2020 z dnia 04.11.2020r., nr 1894/2020 z dnia 09.11.2020r., nr 1930/2020 z dnia 20.11.2020r., nr 1957/2020 z dnia 02.12.2020r., nr 2046/2020 z dnia 22.12.2020r., nr 2090/2021 z dnia 08.01.2021r., nr 2176/2021 z dnia 11.02.2021r, nr 2260/2021 z dnia 25.03.2021r., nr 2292/2021 z dnia 01.04.2021r., nr 2376/2021 z dnia 14.05.2021r., nr 2415/2021 z dnia 07.06.2021r., nr 2614/2021 z dnia 31.08.2021, nr 2739/2021 z dnia 14.10.2021r., nr 2805/2021 z dnia 05.11.2021r. nr 2902/2021 z dnia 01.12.2021r., nr 2956/2021 z dnia 14.12.2021r., nr 2995/2021 z dnia 27.12.2021r. nr 3100/2022 z dnia 28.01.2022r. w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku.