Interpelacje Radnych Miasta:
Zakres: marzec 2005
 • Interpelacja: Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-30 / 1165
  W związku z licznymi publikacjami w płockich mediach w sprawie ulicy Targowej, prowadzonego handlu i wynikających z tego tytułu utrudnień a nawet i nieprawidłowości proszę o udzielenie informacji na poniższe kwestie:
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-03-25 / 1164
  Proszę o poprawienie – wyrównanie oraz ewentualne powiększenie terenu parkingu przy ulicy Kolegialnej 47. Brak tam miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-03-23 / 1163
  Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: w odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą autobusów funkcjonujących na zasadach komercyjnych (BRM 0057/1019/04) dn. 25.01.2005 p.prez. D. Zawidzki podpisał się pod informacją: „ Spółka nie realizowała zakupu autobusów turystycznych w latach poprzednich, nie przewiduje inwestycji w tym zakresie w roku bieżącym” Dwa miesiące później lokalny dodatek „GW”- Gazeta Na Mazowszu poinformowała, że KM kupuje autokar turystyczny ! Czy tylko ja zostałem świadomie wprowadzony w błąd, czy również P. Prezydent? Z jakich pieniędzy, za jaką kwotę i jaki autobus kupiła KM? Proszę o wyczerpującą informację.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-03-23 / 1162
  Proszę o informację na temat kosztów świadczenia usług przez autobusy KM funkcjonujące na zasadach komercyjnych oraz kosztów funkcjonowania sekcji przewozów okazjonalnych - jakie były zyski KM z tego tytułu?.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-03-23 / 1161
  Proszę o informację na temat możliwości wymiany stolarki okiennej w budynku przy ulicy Kościuszki 3.
 • Interpelacja: Józef Czurko / 2005-03-22 / 1160
  Proszę aby Prezydent przedstawił na sesji Rady (jako uzupełnienie tematu „bezpieczeństwo w mieście”)rozwiązanie problemu bezsilności Miejskiego Nadzoru Budowlanego w zakresie usuwania niebezpiecznych budowli w mieście.
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-03-22 / 1159
  Proszę o informację jakie są plany Urzędu Miasta dot. zagospodarowania budynku po stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Górach.
 • Interpelacja: Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1158
  Proszę o wymianę pokrywy studni kanalizacyjnej w ulicy Dobrzykowskiej przy posesji nr 21.
 • Interpelacja: Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1157
  Proszę o uporządkowanie działki nr 1218 położonej przy ulicy Sannickiej należącej do Gminy Płock.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-03-22 / 1156
  Jakie są plany miasta wobec terenów po byłej jednostce wojskowej- skąd w ostatnim okresie „wyprowadziło się” kilka firm. Ulica biegnąca przez ten teren, łącząca Al. Kilińskiego z ul. Wyszogrodzką jest w wyjątkowo fatalnym stanie- czy możliwa jest jej naprawa?
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-03-22 / 1155
  Proszę o wyjaśnienie kwestii związanych z budynkiem przy Placu Dąbrowskiego 2.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-03-22 / 1154
  Uściślając moją interpelację- proszę o informację na temat płatności faktur wykonawcy robót przy budowie mostu zapłaconych przez miasto w grudniu 2004 roku- proszę o zestawienie- jaką kwotę miasto zapłaciło- czy był wliczony VAT- czy faktury zostały w jakikolwiek sposób skorygowane przez wykonawców- proszę o dokładne zestawienie.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2005-03-22 / 1153
  Jak przebiegają prace i jakie są perspektywy utworzenia „Szkoły Talentów” w Płocku - proszę o informacje na temat spotkania zespołu zajmującego się tym tematem.
 • Interpelacja: Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1152
  Wnoszę o przedstawienie planów na najbliższe lata rozwoju kultury fizycznej w mieście Płocku. Jakie dyscypliny stanowią elementy priorytetu tego planu, jak wygląda sposób finansowania sportu dzieci i młodzieży, jak wygląda plan pracy z osobami niepełnosprawnymi. Czy jeśli tak to jakie inwestycje w kulturze fizycznej są przewidziane w naszym mieście.
 • Interpelacja: Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1151
  Proszę o przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenów przy ulicy Parowa. Tak więc terenów, które w obecnej chwili stanowią niezagospodarowany obszar, gdzie może dochodzić do różnych nieszczęść. Teren ten powinien stanowić miejsce dla wypoczynku mieszkańców Płocka.
 • Interpelacja: Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1150
  Wnoszę o zaprojektowanie, wycenę oraz dalszą realizację tzw. kładek nad ulicami Piłsudskiego, Jachowicza oraz Kobylińskiego.
 • Interpelacja: Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1149
  Wnoszę o przedstawienie składu osobowego rad nadzorczych spółek kapitałowych dla których miasto Płock jest większościowym udziałowcem. Proszę o podanie organu zgłaszającego danego członka do RN spółek oraz miejsce zamieszkania poszczególnych członków. Ponadto wnoszę o przedstawienie informacji, którzy z członków poszczególnych rad nadzorczych są radnymi innych samorządów gminnych, powiatowych. Proszę o podanie kosztów utrzymania rad nadzorczych w spółkach gminnych.
 • Interpelacja: Zygmunt Buraczyński / 2005-03-22 / 1148
  Podjęcie Uchwały Rady Miasta o udzielenie bonifikaty do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz Spółdzielców Spółdzielni Mieszkaniowych.
 • Interpelacja: Marek Krysztofiak / 2005-03-22 / 1147
  W imieniu RMO Podolszyce- Południe proszę o zadaszenie przystanków autobusowych na osiedlu Podolszyce- Południe. W szczególności przystanek przy hipermarkecie „OBI” oraz przystanek przy sklepie „Podolak” tzn. pierwszy przystanek autobusu nr 19.
 • Interpelacja: Jerzy Seweryniak, Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-03-22 / 1146
  o Pana Prezydenta Mirosława Milewskiego. Wyrażenie zgody na lokalizację w Ośrodku Zdrowia Góry gabinetu stomatologicznego.
 • Interpelacja: Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1145
  Proszę o wpisanie do wieloletniego planu inwestycyjnego dla miasta Płocka inwestycji: Budowa ulic wraz z infrastrukturą ( ulice: Szkutnicza, Sucha, Sukcesorska, Tartaczna, Teligi, Ukośna, Stoczniowa, Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Piaskowa, Sołdka, Strażacka) .
 • Interpelacja: Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1144
  Proszę o remont chodnika w ulicy Okopowej.
 • Interpelacja: Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1143
  Proszę o zapisanie w wieloletnim planie inwestycyjnym dla miasta Płocka, oraz w budżecie miasta Płocka na rok 2006 zadania: „Przedłużenie ulicy Siewnej” w/g nieistniejącego planu zagospodarowania terenu.
 • Interpelacja: Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1142
  Proszę o wpisanie do projektu budżetu miasta Płocka na rok 2006 zadania „ Remont kapitalny elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ogrodzenie Ośrodka Zdrowia przy ulicy Zielonej w Radziwiu.”
 • Interpelacja: Jerzy Seweryniak / 2005-03-22 / 1141
  Przedmiot, temat interpelacji: Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu. Obcinanie konarów drzew z poboczy na ulicach: