Wszystkie dokumenty według daty dodania19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem, w jakiej wysokości występuje zadłużenie z tytułu opłat czynszu w odniesieniu do mieszkań komunalnych.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem, czy możliwe jest zainstalowanie ograniczników prędkości na ulicy Szarych Szeregów, od wjazdu w tą ulice do budynku MTBS-u.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem czy możliwe jest określenie tzw. czarnych pkt. w mieście i ich właściwe oznakowanie.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Sławomir Goszkowski / 2003-05-25
Zwracam się z zapytaniem czy można przygotować parking dla interesantów przyjeżdżających do Ratusza w celu załatwienia swoich konkretnych spraw.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Anna Kossakowska / 2003-05-27
Wnoszę o przedstawienie struktury organizacyjnej W-łu Zamówień Publicznych ze szczegółowym wskazaniem zakresu kompetencji przypisanych pracownikom (ilu jest zatrudnionych) . Jak wygląda podległość organizacyjna tego Wydziału ( czy pod p. Prezydenta czy też jak słyszeliśmy pod p. Sekretarz . Chcielibyśmy wiedzieć czy przetargi wszystkie i te z jednostek organizacyjnych i związane z realizacją inwestycji są realizowane przez wydział). Jakie pełnomocnictwo posiada Dyrektor w zakresie podejmow. decyzji rozstrzygających wybór i tryb zamówienia. Jakie przetargi rozstrzygnięto w tym roku i ile rozstrzygnięć zakończono?
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Andrzej Nowakowski / 2003-05-27
MONITORING MIASTA PŁOCKA Jakie są plany dotyczące rozwoju (udoskonalenie sprzętu i większej ilości kamer). Czy są plany przenoszenia Centrum Monitoringu? Jakie pieniądze i na co są zagwarantowane w Budżecie Miasta Płocka związane z Monitoringiem Płocka?
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Andrzej Nowakowski / 2003-05-27
W poprzedniej kadencji Rady Miasta Płocka Zarząd Miasta sprzedał działkę u zbiegu ulic Piłsudskiego i Otolińskiej firmie Statoil Polska z przeznaczeniem pod działalność usługową. O zamiarze dokonania tej transakcji nie zostali poinformowani mieszkańcy ulicy Rozego, których działki przylegają do terenu Statoil. Ówczesne władze miasta nie licząc się z ich zdaniem postanowili mieszkańców tej ulicy przed faktem dokonanym.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Małgorzata Rybicka / 2003-05-27
Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na ul. Armii Krajowej – pierwsze za skrzyżowaniem tej ulicy z Wyszogrodzką.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Małgorzata Rybicka / 2003-05-27
Wykonanie chodnika na ul. Sikorskiego.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-08
W sprawie uciążliwej dla mieszkańców, długiej realizacji Dobrzyńskiej wraz z drugą nitką te ulicy.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-08
W sprawie braku drożności ulicy Dobrzyńskiej powstałej po uruchomieniu sygnalizacji świetlnej na krzyżowaniu dróg ulic Dobrzyńska z Mościckiego.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-27
W sprawie konserwacji i oświetlenia ulicznego na terenie miasta wykonywanego przez miejscowy Zakład Energetyczny.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Jerzy Seweryniak / 2003-05-27
Przepust mostowy.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Krzysztof Rolirad / 2003-05-29
stan bezpieczeństwa na strzelnicy przy ul. Norbertańskiej w Płocku
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
W sprawie wykonania dodatkowego pasa jezdni na ulicy Gwardii Ludowej dla ruchu pojazdów samochodowych w kierunku ulicy Łukasiewicza, na wysokości skrzyżowania ulicy Gwardii Ludowej i Batalionów Chłopskich.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
W sprawie budowy bardzo kosztownej pętli autobusowej na Winiarach dla spółki Komunikacji Miejskiej przez firmę LABOR BUD za kwotę 530.708,27 zł.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
W sprawie komunalnych domków letniskowych położonych w Grabinie na ośrodku przylegającym do plaży tzw. „patelni”.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:45) Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
W sprawie utraty przez gminę Płock 300.000 zł w czasie podpisywania aktu zbycia udziałów gminnej spółki Płocka Gospodarka-Remontowa przez członków poprzedniego zarządu miasta Płocka.
19 lat temu (2003-06-16 13:13:17) maj 2003

19 lat temu (2003-06-16 13:12:47) Andrzej Nowakowski / 2003-04-03
Jakie są prawa miasta do lokalu (mieszkania komunalnego) przy ul. Obrońców Westerplatte 5 m 17 ?
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.