Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN-04.

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej możliwa jest po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Płocka lub wydaniu zarządzenia przez Prezydenta Miasta Płocka (jeżeli wartość nieruchomości nie przekracza 200.000 zł).


NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 4).

WYMAGANE DOKUMENTY:

- 1 egzemplarz mapy do celów opiniodawczych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wejście od ul. Zduńskiej pok. B2) w skali 1:500, w przypadku gdy wniosek obejmuje całą działkę lub trzy egzemplarze wstępnego projektu podziału gdy wniosek obejmuje część działki.

-oświadczenie wnioskodawcy:                  

a) że zleci na własny koszt rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie dodzielanego gruntu
b) że zleci na własny koszt uprawnionemu geodecie podział działki - w przypadku dodzielenia części działki.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: bez opłaty skarbowej

Opłatę za mapę określa Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłatę za mapę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w zależności o złożoności sprawy 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: odpowiedź pisemna lub akt notarialny

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 4.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Kancelaria Notarialna

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i mienia Skarbu Państwa

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 636
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 17 lutego 2023, godzina 13:05
 • Historia aktualizacji

 • 17 lutego 2023, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 13:05 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:49 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:09 Aktualizacja dokumentu
  20 lutego 2020, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  03 stycznia 2019, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2018, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  17 stycznia 2017, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2017, godzina 14:08 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2017, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2017, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2017, godzina 13:51 Aktualizacja danych
  30 grudnia 2016, godzina 11:51 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  01 października 2015, godzina 14:23 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2015, godzina 10:10 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 12:29 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 13:56 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  08 lutego 2007, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2006, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:16 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 12:51 Aktualizacja danych