Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.


Przy wykupie nieruchomości przez Gminę Płock:

- jeżeli cena transakcyjna nie przekroczy 1.000.000,00,- zł, niezbędne jest uzyskanie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka

- jeżeli cena transakcyjna przekroczy 1.000.000,00,- zł, niezbędne jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Płocka.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 4).

WYMAGANE DOKUMENTY: w przypadku wykupu części nieruchomości - załącznik graficzny (mapa z zaznaczoną częścią działki).

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni lub dłużej, w zależności od złożoności sprawy.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: odpowiedź pisemna lub akt notarialny.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 4.

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Kancelaria Notarialna

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy i Mienia Skarbu Państwa.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Kodeks Cywilny, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej 3 lat, zmienionej Uchwałą Nr 236/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zmiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 697 998
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 17 lutego 2023, godzina 13:10
 • Historia aktualizacji

 • 17 lutego 2023, godzina 13:10 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2023, godzina 13:10 Aktualizacja dokumentu
  03 stycznia 2019, godzina 11:03 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2017, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  16 listopada 2016, godzina 13:14 Aktualizacja danych
  01 października 2015, godzina 14:24 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2015, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  23 stycznia 2015, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  25 czerwca 2012, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  21 czerwca 2012, godzina 10:25 Aktualizacja danych
  20 czerwca 2012, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2009, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  13 lutego 2007, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  08 lutego 2007, godzina 12:26 Aktualizacja danych
  08 lutego 2007, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2006, godzina 08:55 Aktualizacja danych
  02 marca 2006, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2006, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  21 listopada 2005, godzina 09:19 Aktualizacja danych
  20 lipca 2005, godzina 09:53 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 14:45 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 14:44 Aktualizacja danych
  13 lipca 2005, godzina 14:43 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 13:10 Aktualizacja danych
  28 czerwca 2005, godzina 13:06 Aktualizacja danych