Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. WED-08

1. Pytania i problemy dotyczące funkcjonowania szkół i placówek / np. metod pracy, bezpieczeństwa dzieci i uczniów, oceniania uczniów, przyjęcia do szkoły/placówki)
w pierwszej kolejności należy kierować do dyrektora placówki.
2. Wnioski i pytania, w zależności od typu placówki, której dotyczą można zgłaszać telefonicznie:

Szkoły ponadpodstawowe - telefon 24 367 17 16

Szkoły ponadpodstawowe - telefon 24 367 17 16

Szkoły podstawowe - telefon 24 367 17 03

Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi - telefon 24 367 17 34

Szkoły specjalne - telefon 24 367 17 05

Przedszkola miejskie - telefon 24 367 18 09

Przedszkola miejskie z oddziałami integracyjnymi - telefon 24 367 18 00

Placówki wychowania pozaszkolnego i poradnie psychologiczno – pedagogiczne - telefon 24 367 17 063.

Skargę lub wniosek dotyczący działalności placówki lub jej dyrektora należy złożyć w formie pisemnej z podaniem swoich danych:
- za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Płocka Wydział Edukacji, 09-400 Płock, Stary Rynek 1,
- pocztą elektroniczną: edukacja@plock.eu
- osobiście: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji, tel. 24 367 16 68.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych  danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji skargi zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Dane osobowe przechowywane będą pięćdziesiąt lat (akta kat.A zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt).

6. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania swoich danych,  ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 07:31)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 844
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 lutego 2022, godzina 13:25
 • Historia aktualizacji

 • 10 lutego 2022, godzina 13:25 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 12:26 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 11:29 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 10:44 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:51 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 10:08 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:26 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:55 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:54 Aktualizacja danych
  08 listopada 2011, godzina 11:52 Aktualizacja danych
  02 września 2010, godzina 16:08 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2009, godzina 10:51 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 09:22 Aktualizacja danych
  25 października 2006, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  06 lutego 2006, godzina 13:05 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:29 Aktualizacja danych
  03 czerwca 2005, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  28 listopada 2003, godzina 09:04 Aktualizacja danych