Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. WED-01.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek o skierowanie ucznia do wskazanej przez rodzica/opiekuna prawnego placówki kształcenia specjalnego w Polsce.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia,
2) Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemne wystąpienie do właściwego starosty dla położenia administracyjnego wnioskowanej placówki specjalnej, pisemna informacja
o wystąpieniu do właściwego starosty przekazana do rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

pocztą: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

osobiście: Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców tel. 24 364-55-55.

PODSTAWA PRAWNA: W oparciu o art. 127 ust. 13,14,15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail: iod@plock.eu lub adres pocztowy: pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kierowania dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek kształcenia specjalnego w Polsce;

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);

6. Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania;

7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do zorganizowania odpowiedniej formy kształcenia zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Niepodanie danych będzie się wiązało z brakiem możliwości wydania skierowania do kształcenia specjalnego.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 06 czerwca 2005, godzina 13:07)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 699
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 lutego 2022, godzina 11:46
 • Historia aktualizacji

 • 10 lutego 2022, godzina 11:46 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 10:37 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 10:34 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2022, godzina 15:05 Aktualizacja dokumentu
  01 września 2020, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:46 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:14 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  25 października 2006, godzina 16:31 Aktualizacja danych
  25 października 2006, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  06 lutego 2006, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:22 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 10:33 Aktualizacja danych