Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE-01.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka o skierowanie ucznia do wskazanej przez rodzica (opiekuna prawnego) placówki kształcenia specjalnego w Polsce.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek rodzica / opiekuna prawnego ucznia,
2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemne wystąpienie do właściwego starosty dla położenia administracyjnego wnioskowanej placówki specjalnej, informacja o wystąpieniu do rodziców (opiekunów) ucznia.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: pocztą: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek1; osobiście: Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców tel. 24 364-55-55

PODSTAWA PRAWNA: W oparciu o art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 910)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych  danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kierowania dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek kształcenia specjalnego w Polsce;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą wieczyście (akta kat.A zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt).
6. Każdy ma  prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania swoich danych,  ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 910.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 06 czerwca 2005, godzina 13:07)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 193
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 01 września 2020, godzina 09:57
 • Historia aktualizacji

 • 01 września 2020, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:46 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:53 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:56 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:14 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:38 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  04 listopada 2016, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:25 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:08 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:16 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:15 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:13 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 10:09 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:23 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 10:52 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 10:41 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 09:06 Aktualizacja danych
  25 października 2006, godzina 16:31 Aktualizacja danych
  25 października 2006, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  06 lutego 2006, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:22 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 10:36 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 10:33 Aktualizacja danych