Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. WED-05

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do pobrania także w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. E-9.

WYMAGANE DOKUMENTY: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200):

1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a także kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawaniu w stosunku pracy;

3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

4. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: zgodnie z przepisami dot. awansu zawodowego nauczycieli

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: informacja pisemna o terminie i miejscu egzaminu,
egzamin przed Komisją powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka, pisemne zaświadczenie
(po zdaniu egzaminu), akt mianowania lub odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego w formie decyzji administracyjnej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: sekretariat Wydziału Edukacji, pl. Stary Rynek 1, pok. E-9 lub zgodnie z ustaleniami.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 06 czerwca 2005, godzina 12:56)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 708 218
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 lutego 2022, godzina 13:24
 • Historia aktualizacji

 • 10 lutego 2022, godzina 13:24 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 12:17 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 10:42 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2022, godzina 15:13 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2022, godzina 15:12 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2022, godzina 15:11 Aktualizacja dokumentu
  16 czerwca 2021, godzina 15:20 Aktualizacja dokumentu
  16 czerwca 2021, godzina 15:20 Aktualizacja dokumentu
  20 lutego 2020, godzina 16:50 Aktualizacja danych
  01 lipca 2019, godzina 14:58 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:38 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 12:34 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:48 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:32 Aktualizacja danych
  10 grudnia 2015, godzina 14:31 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:32 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:37 Aktualizacja danych
  27 października 2014, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  27 października 2014, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  13 marca 2014, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2010, godzina 14:59 Aktualizacja danych
  29 września 2009, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2009, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  06 lutego 2007, godzina 09:18 Aktualizacja danych
  25 października 2006, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  06 lutego 2006, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  16 listopada 2005, godzina 16:27 Aktualizacja danych
  10 czerwca 2005, godzina 07:21 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 11:07 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 11:05 Aktualizacja danych
  09 czerwca 2005, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  08 czerwca 2005, godzina 10:28 Aktualizacja danych