Wydawanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów przy zabytku nieruchomym. BKZ - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:
Wniosek do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter  lub na stronie internetowej www.ump.pl.

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. Projekt umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. Zdjęcie elewacji z propozycją lokalizacji  urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
4. Pokwitowanie za dokonanie opłaty skarbowej za:
- wydanie pozwolenia - w wysokości 82,00 zł
- złożenie pełnomocnictwa- 17 zł;

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa 82,00 zł za wydanie pozwolenia konserwatorskiego, podstawa prawna: Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.), art. 4 w związku z Cz. III pkt 44). Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z Dz. U. Z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm., art. 7)
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie (z Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm., art. 7).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji  (pozwolenia konserwatorskiego)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem;
- odbiór decyzji osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków lub dostarczenie droga pocztową

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA: stanowisko ds. zabytków nieruchomych i ruchomych, tel. 24 367-14-54.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.);  
-   § 1 ust. 1 pkt 6  §  7 ,  § 16 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1609 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 16 lipca 2010, godzina 14:09)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 831
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 01 września 2020, godzina 08:50
 • Historia aktualizacji

 • 01 września 2020, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  01 września 2020, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:05 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 12:47 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 15:24 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 12:22 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 14:42 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 14:34 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2017, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  16 stycznia 2017, godzina 13:21 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2016, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2016, godzina 12:36 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2016, godzina 12:35 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 09:45 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 12:45 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2010, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2010, godzina 15:51 Aktualizacja danych