Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Formularz do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter  lub na stronie internetowej www.ump.pl

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1)  Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub drzew planowanych do usunięcia na danej nieruchomości.
2) W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł. od udzielonego pełnomocnictwa.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku,
13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z  Dz. U. Nr 225, poz. 1653 ze zm. Art. 7) 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 35 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  decyzja administracyjna – sprzeciw lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub milcząca zgoda organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA:  stanowisko ds. ochrony zieleni, tel. 24 367-14-54.

PODSTAWA PRAWNA:
ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 05 sierpnia 2010, godzina 15:59)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 634
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 02 września 2020, godzina 07:42
 • Historia aktualizacji

 • 02 września 2020, godzina 07:42 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:06 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 16:21 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 12:23 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 14:36 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2016, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2016, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2016, godzina 13:08 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 10:06 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  31 marca 2015, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2010, godzina 11:54 Aktualizacja danych