Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.  BKZ - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter  lub na stronie internetowej www.ump.pl

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. Projekt prac konserwatorskich/restauratorskich albo badań konserwatorskich lub architektonicznych zawierający imię i nazwisko autora  oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek w szczególności:
 -opis stanu zachowania zabytku,
- wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań,
- wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik;

2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniający do występowania z tym wnioskiem.

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za:
- wydanie pozwolenia - 82 zł,
- złożenie pełnomocnictwa - 17 zł;

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa 82,00 zł za wydanie pozwolenia konserwatorskiego, podstawa prawna: Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.), art. 4 w związku z Cz. III pkt 44). Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z Dz. U. Z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm., art. 7)
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie (z Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm., art. 7)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji  (pozwolenia konserwatorskiego)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem;
- odbiór decyzji osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków lub dostarczenie droga pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA:  stanowisko ds. zabytków nieruchomych i ruchomych, tel. 24 367-14-54.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.);  
-   § 1 ust. 1 pkt 1a, b, c, d, f, g, h  §  3,  § 12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1609 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 16 lipca 2010, godzina 14:02)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 775
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 01 września 2020, godzina 07:48
 • Historia aktualizacji

 • 01 września 2020, godzina 07:48 Aktualizacja danych
  21 lutego 2020, godzina 12:04 Aktualizacja danych
  04 października 2018, godzina 16:40 Aktualizacja danych
  04 października 2018, godzina 16:38 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 12:28 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 11:24 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  01 lutego 2018, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  23 lutego 2017, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2017, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 14:33 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 14:32 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 10:01 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 09:59 Aktualizacja danych
  25 stycznia 2017, godzina 09:57 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2016, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 11:15 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 11:13 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 11:10 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 11:04 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 11:02 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  25 sierpnia 2016, godzina 10:59 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2016, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  22 sierpnia 2016, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 09:34 Aktualizacja danych
  31 marca 2015, godzina 09:47 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2011, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2010, godzina 11:35 Aktualizacja danych
  05 sierpnia 2010, godzina 15:57 Aktualizacja danych