Złożenie skargi.  WOP - 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: zgłoszenie ustne, zgłoszenie on-line lub w formie papierowej

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadku posłów na Sejm, senatorów i radnych – najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia wniesienia albo przekazania.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: odpowiedź w formie elektronicznej lub papierowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: droga pocztowa, Biuro Obsługi Klienta (stanowisko nr 1) lub Referat Organizacji i Kadr w Wydziale Organizacyjnym (pok. 119) lub w formie elektronicznej.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Organizacyjny.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII;
- rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) – część I instrukcji).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji skargi zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;

6) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 22 listopada 2011, godzina 14:10)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
 • Ilość wyświetleń: 2 698 280
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 13 września 2023, godzina 10:07
 • Historia aktualizacji

 • 13 września 2023, godzina 10:07 Aktualizacja dokumentu
  13 września 2023, godzina 10:05 Aktualizacja dokumentu
  21 lutego 2020, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 15:50 Aktualizacja danych
  07 maja 2019, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 12:42 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 13:27 Aktualizacja danych
  03 października 2016, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  22 września 2015, godzina 10:56 Aktualizacja danych
  22 września 2015, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  22 września 2015, godzina 10:55 Aktualizacja danych
  14 września 2015, godzina 09:32 Aktualizacja danych
  24 lipca 2015, godzina 14:35 Aktualizacja danych
  24 czerwca 2015, godzina 14:03 Aktualizacja danych
  22 listopada 2011, godzina 14:10 Aktualizacja danych