Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. WOP - 04.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji może być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien spełniać warunki określone w art. 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.z 2021 r. poz. 1641 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY: Pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: bezpłatnie, jednakże Urząd Miasta Płocka może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Koszty mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia  złożenia wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, UMP zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: informacja udostępniana w formie papierowej lub elektronicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1, droga pocztowa lub forma elektroniczna.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Organizacyjny w Referacie Organizacji i Kadr.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (piątek, 18 marca 2016, godzina 12:20)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
 • Ilość wyświetleń: 2 697 176
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 21 lutego 2023, godzina 10:58
 • Historia aktualizacji

 • 21 lutego 2023, godzina 10:58 Aktualizacja dokumentu
  29 czerwca 2022, godzina 11:45 Aktualizacja dokumentu
  16 kwietnia 2021, godzina 13:10 Aktualizacja dokumentu
  20 lutego 2020, godzina 15:48 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 13:01 Aktualizacja danych
  16 lutego 2017, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 12:48 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 12:46 Aktualizacja danych
  16 czerwca 2016, godzina 11:08 Aktualizacja danych
  20 maja 2016, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  20 maja 2016, godzina 12:18 Aktualizacja danych
  18 marca 2016, godzina 12:31 Aktualizacja danych
  18 marca 2016, godzina 12:31 Aktualizacja danych